GROHE Guarantija

GROHE produkti ir veidoti ar mērķi piedāvāt jaunu redzējumu un inovācijas ar nemainīgi garantētu kvalitāti. Iegādājoties GROHE produktus, jūs investējat kvalitātē, tehnoloģijās un dizainā apvienojumā ar ilgtspējīgu ražošanu.

5 gadu ražotāja garantija

GROHE piešķir galapatērētājam garantiju saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Tā attiecas uz visiem galapatērētājam piegādātajiem GROHE zīmola produktiem, kas ir apzīmēti kā produkti, kuriem ir spēkā "GROHE 5 gadu ražotāja garantija".

2 gadu plus ražotāja garantija

GROHE piešķir galapatērētājam garantiju saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Tā attiecas uz visiem galapatērētājam piegādātajiem GROHE zīmola produktiem, kas ir apzīmēti kā produkti, kuriem ir spēkā "Grohe 2 gadu plus ražotāja garantija".