GROHE Guarantija

GROHE produkti ir veidoti ar mērķi piedāvāt jaunu redzējumu un inovācijas ar nemainīgi garantētu kvalitāti. Iegādājoties GROHE produktus, jūs investējat kvalitātē, tehnoloģijās un dizainā apvienojumā ar ilgtspējīgu ražošanu.

5 gadu ražotāja garantija

GROHE piešķir galapatērētājam garantiju saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Tā attiecas uz visiem galapatērētājam piegādātajiem GROHE zīmola produktiem, kas ir apzīmēti kā produkti, kuriem ir spēkā "GROHE 5 gadu ražotāja garantija".

2 gadu plus ražotāja garantija

GROHE piešķir galapatērētājam garantiju saskaņā ar tālāk izklāstītajiem noteikumiem. Tā attiecas uz visiem galapatērētājam piegādātajiem GROHE zīmola produktiem, kas ir apzīmēti kā produkti, kuriem ir spēkā "Grohe 2 gadu plus ražotāja garantija".

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website and to improve the relevance of our communications with you. If you continue browsing our website, we’ll assume that you accept the use of cookies on the GROHE website. You can find detailed information about how cookies are used on the following page: Privacy