Patentu paziņojums

Grohe ir licencēts izmantot ar karti saistītus pakalpojumus šajā vietnē ar: ASV patenti Nr. 7 555 725, 8 468 464, 570 047, 10 365 795 un 10 444 943; ASV patenta pieteikums Nr. 16/516 215; Eiropas patenti Nr. EP 1 433 132 un EP 2 336 970; Eiropas patenta pieteikums Nr. EP 16161233.8-1972; un Japānas patents Nr. JP 5102124; un jebkuru patentu vai vecāku pieteikumu, kas pretendē uz ASV pieteikuma Nr. 60/287 339 prioritāti vai kādu no iepriekš minētajiem patentiem un patentu pieteikumiem.